PORTELO ÚNICO:

Colexiados, Colexiadas e sociedades profesionais

Solicitude de alta

Solicitude de baixa

Atención a Colexiados e Colexiadas

 


Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Espiñeira, 10-Baixo. 15706 Santiago de Compostela
copgalicia@cop.es, tfno: 981 534 049 fax: 981 534 983