SERVIZOS:

 

 

COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA
Espiñeira, 10-Baixo. 15706 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 534 049. Fax: 981 534 983
E-mail: copgalicia@cop.es

 

Aviso legal e termos de uso:

En cumprimento do disposto no Artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámosche que os teus datos pasarán a formar parte dun ficheiro, propiedade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, co nome “Colexiados”, que ten como finalidade a xestión e tramitación dos servizos que o Colexio che presta, existindo o noso compromiso no tratamento de ditos datos cos criterios de calidade e seguridade esixidos pola legislación vixente, informándoche asemade que poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante comunicación dirixida ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Rúa Espiñeira, 10 Baixo-Santiago de Compostela.Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Espiñeira, 10-Baixo. 15706 Santiago de Compostela
copgalicia@cop.es, tfno: 981 534 049 fax: 981 534 983