QUEIXAS ANTE A COMISIÓN DE ÉTICA E DEONTOLOXÍA

 

COMISIÓN DE ÉTICA E DEONTOLOXÍA

COMISIÓN DE ÉTICA E DEONTOLOXÍA

 

VolverColexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Espiñeira, 10-Baixo. 15706 Santiago de Compostela
copgalicia@cop.es, tfno: 981 534 049 fax: 981 534 983